O triedenie olejov
sa postaráme za vás

Ponúkame vám efektívny zber jedlých olejov od občanov. Vyriešime všetko od rozmiestnenia kontajnerov cez ich pravidelné vyváženie a údržbu až po informačnú kampaň pre občanov.

Viete, že obce musia zabezpečiť zber použitých jedlých olejov?

Podľa zákona musí každá obec zriadiť celoročné miesto pre zber jedlých olejov od občanov a o tejto možnosti svojich obyvateľov informovať. Trafin Oil vám s tým pomôže. Po dohode s vami umiestnime naše kontajnery, zabezpečíme ich pravidelné vyváženie, údržbu a pripravíme dokonca aj informačné a vzdelávacie programy pre vašich občanov. Nestaráte sa tak naozaj o nič.

Rozvážame

a umiestňujeme
kontajnery.

Monitorujeme

ich naplnenosť
a efektivitu umiestnenia.

Poskytujeme

všetku marketingovú
podporu.

Nezmizneme

po podpise zmluvy
do neznáma.

Máte záujem o naše služby?

Prečo do toho ísť s nami?

Na naše skúsenosti a technológie sa môžete spoľahnúť. Vytriedime za vás každú kvapku oleja,
ktorá tak neskončí v komunálnom odpade, kanalizácii či odpadových vodách.
Ušetríte nielen čas, ale aj finančné prostriedky vašej obce.

Sme spoľahlivá slovenská firma s mnohoročnými skúsenosťami.

Nie sme žiadni priekupníci. Použitý olej sami spracovávame, takže máme naozaj dobrý dôvod poctivo zobrať každú kvapku vytriedeného oleja.

Naša kontajnery nikdy nepretečú.

Olej zvážame pravidelne, s frekvenciou raz za 3 mesiace až raz týždenne. Vďaka prepracovanému logistickému systému zvozov sa vždy včas postaráme o každú zbernú nádobu.

Naučíme občanov, ako správne triediť olej a prečo to má zmysel.

Máme pripravenú radu elektronických i tlačených materiálov pre občanov, návodnú webovú stránku aj infostánok, s ktorým radi prídeme až k vám.

Šetríme vašu obecnú pokladnicu.

Odnaučíme občanov vylievať zvyšky olejov do odpadov a zabránime tak upchávaniu a haváriám obecnej kanalizačnej siete a neúmerne vysokým nákladom na prevádzku a sanáciu ČOV.

Znížime náklady na odpadové hospodárstvo.

Zvýšením podielu triedeného komunálneho odpadu vám pomôžeme znížiť poplatky za odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu.

Ušetríme vás nudnej administratívy.

Budeme viesť presnú evidenciu a štatistiky zvozu olejov a dáta vám odovzdáme kedykoľvek, kedy ich budete potrebovať vykázať. Výhodou je aj reálne vyhodnocovanie efektivity.

Pro_obce_ilustrace8

Ako to funguje

Uzavrieme s obcou zmluvu na dobu určitú.

Vypočítame ideálny počet kontajnerov a ich umiestnenie (priemerne to býva 1 kontajner na 1000 obyvateľov).

Zmapujeme vhodné komunikačné kanály, ktorými môžeme informovať občanov vašej obce.

Zmapujeme vhodné komunikačné kanály, ktorými môžeme informovať občanov vašej obce.

Olej zvážame v pravidelných intervaloch a do našich kontajnerov inštalujeme čidlá naplnenosti.

Pri zavolaní na bezplatnú linku prídeme kedykoľvek mimoriadne do dvoch dní.

Máme k dispozícii ako tlačenú, tak elektronickú formu podpory a informačné kampane vrátane stánku na akciách obce.

Máme k dispozícii ako tlačenú, tak elektronickú formu podpory a informačné kampane vrátane stánku na akciách obce.

Chcete, aby sme sa postarali o váš olej?