Poďte triediť
jedlé oleje s nami

Triediť oleje a tuky zvládne naozaj každý.
Ukážeme vám ako na to.

Viete, že použité jedlé oleje a tuky sa dajú recyklovať?

Prakticky všetky potravinárske oleje a tuky používané v domácnosti možno recyklovať a môžu tak človeku znovu poslúžiť. Stačí ich zliať do obyčajnej PET fľaše a odniesť do niektorých z našich kontajnerov, ktorých sieť stále rozširujeme. Predchádzate tak upchatiu odpadového potrubia, a navyše pomáhate šetriť našu planétu!

Ako správne triediť oleje

Do triedeného odpadu patria všetky jedlé oleje a tuky, ktoré doma používate pri príprave jedla.

Triediť môžete všetky druhy potravinárskych olejov (slnečnicový, olivový, repkový, sójový, palmový, kokosový a ďalšie), tuky (maslo, margarín alebo napríklad masť) a tiež všetky oleje a tuky z konzerv, šalátov, smaženia, fritovania, fondue, zo zeleniny , mäsa, rýb, syrov či húb nakladaných v oleji alebo marinád na grilovanie.

Olej zo šálátu

Olej z nakladaných potravín

Marinády na grilovanie

Olej z fondue

Rastlinné
oleje

Pevné
tuky

Oleje a tuky z konzerv

Olej z vyprážania, fritovania

panev

Použité oleje a tuky stačí doma zliať do akejkoľvek PET fľaše, ktorú ste zvyknutí triediť.

Olej nechajte pred preliatím vždy úplne vychladnúť, aby nedošlo k popáleniu. Ideálne je fľašu naplniť celú. Olej do nej môžete zlievať postupne, nezabudnite ju však zakaždým starostlivo uzavrieť.

Plnú a dobre uzavretú fľašu odneste do najbližšej označenej zbernej nádoby na triedenie oleja.

Vytriedený olej do kontajnera v žiadnom prípade neprelievajte, naplnené PET fľaše vhadzujte vždy starostlivo uzavreté. Sklenené fľaše do tejto zbernej nádoby nepatria.

Kde nájdete naše kontajnery?

Prečo triediť oleje

Triediť olej má zmysel. Pomáhate tak nielen predchádzať mnohým technickým problémom doma i vo verejnej kanalizačnej sieti, podieľate sa tak zároveň na spoločnom úsilí zachovať našu planétu obývateľnú aj pre naše deti.

Zabránite zanášaniu alebo dokonca upchatiu odpadového potrubia u vás doma, a šetríte tak prostriedky na prípadné opravy a čistenie.
Predchádzate znečisteniu a haváriám celej kanalizačnej siete, ktoré je nutné nákladne a zložito riešiť.
Znižujete znečistenie odpadových vôd, a zabraňujete tak prenikaniu odpadového oleja do pôdy, vody a celého ekosystému.
Vďaka recyklácii použitých olejov redukujete množstvo CO2 produkovaného do ovzdušia.
Šetríte prírodné zdroje a znižujete potrebu pestovania ďalších olejnín na priemyselné účely.
Dávate odpadu šancu byť znovu užitočným – vyčistený a spracovaný odpadový olej sa stáva hodnotnou surovinou na výrobu moderných biopalív do lietadiel a áut.

Čo sa deje s olejom ďalej?

Trafin Oil pravidelne odváža olej zo všetkých viac ako 18 tisíc zberných miest nielen v SR.
Olej ďalej čistíme v troch fázach, aby sme z neho odstránili všetky nečistoty a prebytkovú vodu.

Použité PET fľaše samozrejme tiež recyklujeme. 

Vyčistený odpadový olej sa znovu stáva hodnotnou surovinou pre výrobu 2. generácie biopalív do lietadiel a áut.
co_se_deje

Kompletný olejový
servis pre gastro

Sme jednotka na trhu aj v oblasti ekologickej likvidácie použitých olejov a tukov z gastro prevádzok.

Na čo si dať pozor

Trafin_ilustrace_zbytek10

Trieďte iba jedlé oleje
a tuky (do fľaše nepatria motorové,
mazacie ani iné technické oleje).

Trafin_ilustrace_zbytek11

K triedenie používajte iba PET fľaše.
Do zbernej nádoby ich vkladajte ideálne
úplne naplnené.

Trafin_ilustrace_zbytek12

Zberné nádoby vyvážame pravidelne.
V prípade preplnenia nás kontaktujte na
bezplatnej linke 0800 700 070.

Trafin_ilustrace_zbytek13

Olej po príprave teplých jedál
nechajte najprv vychladnúť,
inak hrozí popálenie.

Trafin_ilustrace_zbytek14

Olej do kontajnera v žiadnom
prípade neprelievajte, PET fľaše
vkladajte starostlivo uzavreté.

Trafin_ilustrace_zbytek15

V prípade záujmu o umiestnenie
kontajnera sa obráťte na príslušný odbor
na vašom mestskom alebo obecnom úrade.